Academics


SCHOOLS

Graduation University Program Title Degree
2021 Mimar Sinan Fine Arts U. Computer Aided Arts and Design M.Sc.
2017 Boğaziçi U. Environmental Sciences – Education Ph.D. Course Term GPA 🥇
2006 YTU Educational Sciences M.A.
2003 YTU High School Science – Teaching Physics Non-thesis M.
1998 İTÜ Engineering Physics B.Sc. Enhanced English Program 🥇

 

INSTITUTIONAL WORKS

Year Center Unit Extent Duty
2015 YTU Academic Advisory Board Board Member Enhancement of the University
2013 EU Lifelong Learning Program Nanotechnology Educational Program Formation of students’ and teachers’ course materials
 2011

-2013

Boğaziçi U. Institute of Environmental Sciences Ph.D. Thesis Project “The Recycling Factory” computer game design
 2010

-2012

YTU EU Office Erasmus Student Exchange Program Department coordinator
 2009

-2011

YTU Department of Educational Sciences “Educational Statistics” and “Special Teaching Methods” Co-Instructor Formation of course and exam materials
 2005

-2007

EU 6th Framework Program PROMISE Project on Enhancement of Science Education Tutoring the CLUB LİSE student group


RESEARCH STUDIES

You have been together a lot lately – Didn’t you recognize them?

Son zamanlarda çok sık birlikteydiniz – Onları tanımadın mı?

In process – Yazım aşamasında, 2022

The Difference of Off-Campus Applied Field Trainings: Student Learning Outcomes in Knidos Research Project

Kampüs Dışı Uygulamalı Alan Eğitimlerinin Farkı: Knidos Antik Kenti Kazılarında Öğrenci Kazanımları

On stand by – Beklemede, 2021

A “Novel” Program Advice for Future Out-of-School Periods

Önümüzdeki Okul Dışı Dönemler için “Okunması Gereken” Bir Program Önerisi

In process – Yazım aşamasında, 2021

UX Analysis on an Original Website Design for School Preference with Technology Acceptance Model

Okul Tercihine Yönelik Orijinal Bir Web Sitesi Tasarımının Teknoloji Kabul Modeli ile Kullanıcı Deneyimi Analizi

MSGSÜ Institute of Graduate Studies in Science and Engineering – Master’s Thesis, 2021

with Nazım Ziya Perdahçı

Comparison of Traditional and Computer Based Instruction on the Theme of Recycling

Geri Dönüşüm Konusunda Klasik ve Bilgisayar Tabanlı Öğretimin Karşılaştırılması

10th International Conference on Education Technology and Computers, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, 2018

Boğaziçi University Institute of Environmental Sciences – Ph.D. Thesis, 2017

with Raşit Bilgin and Ayşenur Toğrol

A Renewed Model for the Bell Curve Grading

Çan Eğrisi Notlandırması İçin Yenilenmiş Bir Model

IJAS, Venice, 2016

Water Tap Outputs Regarding Two Campus Practices

İki Kampüste Kullanımda Olan Armatürlere Göre Su Kullanım Verilerinin Karşılaştırılması

Development Research Conference, Stockholm University, Stockholm, 2016

Comparing Traditional Instruction and Its Software Version for the Comprehension of Recycling

Geri Dönüşümün Kavranmasında Klasik Öğretim ile Yazılım Versiyonunun Karşılaştırılması

IJAS Conference, Paris, 2015

Change of Recycling Attitude Through a Simple Tutorial

Geri Dönüşüme İlişkin Tutumun Yalın Basit Bir Ders ile Değişimi

University of Lisbon Identity Conference, Lisbon, 2014

Learning by Using Themes from Students’ Area of Interest

Öğrencilerin İlgi Alanlarındaki Temaların Öğrenmede Kullanılması

The Joy of Learning Conference, University of Oslo, Oslo, 2013

with Sertel Altun

Do Primary School Students’ High School Entrance Examination Points Differ According to School Type, Learning Styles, and Gender?

İlköğretim Öğrencilerinin Ortaöğretim Giriş Sınav Puanları Okul Türüne, Öğrenme Stillerine ve Cinsiyete Göre Değişmekte Midir?

New World Sciences Academy Press, 2012

with Sertel Altun

Effect of Avatars in Interactive Learning Materials

Etkileşimli Öğrenme Materyallerinde Simgesel Karakterlerin Etkisi

LINC, Princess of Naradhiwas University, with the contribution of Thailand’s Ministry of Education, Bangkok, 2012

Teacher Candidates’ Attitudes towards Environment within Sustainability Scope

Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Çevreye Yönelik Tutumları

UEAK İstanbul, 2012

with Banu Süer

Do They Agree When They Say “I Agree”?

Anketlerde “Katılıyorum” Dediklerinde Acaba Gerçekten Katılıyorlar mı?

IJAS, Prague, 2011

An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires

Araştırma Anketlerinin En Etkin Uzunluğu Üzerine Bir Yaklaşım

IJAS, Prague, 2011

with Sertel Altun

Do We Think The Same on Environment – A Cross Cultural Study

Çevre Hakkında Aynı mı Düşünüyoruz? – Kültürler Arası Bir Araştırma

ECC, International University of Catalania, Barcelona, 2011

Analysis of Teacher Candidates’ Learning Styles according to their Schools, Branches, Occupational Preferences and Gender

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Okullarına, Alanlarına, Mesleki Tercihlerine ve Cinsiyetlerine Göre Analizi

UYK, İstanbul, 2011

with Sertel Altun

University Students’ Cognitive and Metacognitive Self Regulation Strategies

Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel ve Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri

ICERI, Madrid, 2010 (Presentation of the Master’s Thesis)

with Münire Erden

A Model on the Explanation of the Centralized High School Entrance Examinations

Ortaöğretim Merkezi Giriş Sınavlarının Yorumlanması Üzerine Bir Model

ICERI, Madrid, 2010

with Sertel Altun

Cognition of the Use of Logarithm in Expressing the Magnitude of Earthquakes

Deprem Büyüklüğü İfadelerinde Logaritmanın Kullanıldığına İlişkin Farkındalık

ICERI, Madrid, 2010

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published.